Skolan på Koster förblir stängd när hösten kommer

Kosters skola återöppnar inte till hösten. Barn- och utbildningsnämndens majoritet beslöt på sitt senaste möte att skolan ska vara pausad även när nästa läsår startar.