Skarp kritik mot politikers beslut att stänga danssalar

Beslutet att säga upp hyresavtalet för Kulturskolans danslokaler har mötts av massiv kritik från flera håll. Berörda elever vädjar nu till politikerna att tänka om.
– Att säga upp våra nya lokaler är att välja bort oss, säger dansaren Alice Bertén.