Nordby shoppingcenter och Systembolaget i Strömstad - två magneter som bidrar starkt till att turistshoppingen är nästan lika stor i Strömstad som i Stockholm.
Nordby shoppingcenter och Systembolaget i Strömstad - två magneter som bidrar starkt till att turistshoppingen är nästan lika stor i Strömstad som i Stockholm. Bild: Jakob Simonson

”Shoppingturismen” sätter nytt rekord - Strömstad är i särklass

Merförsäljningen i handeln i sex, enligt Svensk Handel, viktiga gränshandelskommuner uppgick till 14,6 miljarder 2018. Av dem stod Strömstad ensam för 7,9 miljarder kronor. – Turisthandeln var nästan lika stor i Strömstad som Stockholm (8 miljarder), vilket säger lite om gränshandelns tyngd i Strömstad, säger Mats Hedenström.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Han är Svensk Handels näringspolitiska chef och kan konstatera att turisternas betydelse för den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. I fjol omsatte den så kallade shoppingturismen 100 miljarder kronor.

– Det var en ökning med fem miljarder kronor jämfört med 2017 och utgör 13 procent av detaljhandelns totala omsättning. Strömstad är outstanding i sammanhanget, konstaterar Hedenström.

Och den aviserade norska uppgraderingen av sockerskatt, fettskatt och moms på kläder, kan kanske till och med öka trycket på handeln i Strömstad, bedömer han.

Antalet besökare i Sverige har ökat stadigt och under en längre tid, rapporterar intresseorganisationen Svensk Handel. Omsättningen, alltså merförsäljningen som effekt av fler turistbesök, ökade med 6 procent till 337 miljarder kronor 2018. Av den summan står detaljhandeln för en tredjedel, eller 100 miljarder – så mycket handlade alltså besökare och turister för.

ANNONS

Norrmännen stod för en fjärdedel, 25 procent, av alla kortköp av besökare från utlandet som besökte Sverige.

Besökare från USA stod för 13 procent, engelsmän för 10 procent, danskar och finländare för vardera för 9 procent och tyskar för 8 procent. Men som kuriosa var det kineser som stod för det största beloppet per kortköp (!) - i genomsnitt 1 056 kronor per person. Ännu är dock antalet kinesiska turister inte så många, även om det brukar komma kineser som tar fikapaus i Fjällbacka – vilket bland annat Bohusläningen berättat om.

– Shoppingturismen växer snabbare än detaljhandeln i stort och har sedan år 2000 ökat med 66 miljarder. Det är sex gånger så mycket som den svenska e-handeln från utlandet 2018, konstaterar Mats Hedenström.

Svensk Handel pekar ut Strömstad, Eda, Haparanda, Årjäng, Åre och Tanum som särskilt viktiga gränskommuner när det gäller merförsäljning till besökare – sedan de folkbokförda invånarnas genomsnittliga konsumtion räknats bort. Totalt merförsäljning i dessa kommuner är 14,6 miljarder och Strömstad står ensamt för mer än hälften av summan.

Fram till 2030 beräknar Svensk Handel att antalet utländska inköp kommer att öka 10 - 13 procent.

ANNONS