Sämst placering någonsin för Strömstads företagsklimat

Strömstads kommun har slitit med företagsklimatet under pandemin. I den årliga rankingen över det lokala företagsklimatet hamnar Strömstad på sin sämsta placering någonsin.
– Vi visste att vi skulle sjunka då vi tog del av enkätsvaren redan i våras, säger näringslivsutvecklare Leon Eriksson.