Sämre tider stoppar inte Orvelinkoncernens expansion

Stigande räntor, sjunkande fastighetspriser, dyrare bränslen och kraftigt sjunkande tal för bygginvesteringar förändrar inte Orvelingruppens framtidsplaner i flermiljardklassen. – Nej, vi jobbar inte på kort sikt, förklarar Ulf Palm som är vd för Orvelin Shoppingcenter AB.