Sämre betyg till företagsklimatet

I år blir det ett försämrat betyg till det lokala företagsklimatet i Strömstad och Tanum när företagen fått säga sitt.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001 och 32 000 företagare i hela landet får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. Norra Bohusläns nöjdaste företagare finns fortsatt i Tanum.

Betyget från företagarna har försämrats i både Strömstad och Tanum. När företagen i Strömstad ger ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet i sin kommun är betyget 3,1 på en 6-gradig skala. Det innebär en tillbakagång till 2020 års betyg efter fjolårets uppgång.

– När vi nu har lämnat den pandemi som slog hårt mot stora delar av Strömstads företagare, har företagens behov förändrats. Kommunen måste visa att man är lyhörd för dessa behov och genom nära och kontinuerlig dialog hitta fram till ett gott företagsklimat som står sig över tid, säger Susann Haggren, områdesansvarig för Svenskt Näringsliv i Fyrbodal.

ANNONS

Två stora förbättringsområden

Företagen i Strömstad pekar i undersökningen på två stora förbättringsområden för ett förbättrat företagsklimat. Kommunens service och bemötande vid myndighetsärenden får betyget 2,7 – vilket är en kraftig försämring från föregående år och ett betyg långt under Sverigesnittet på 3,3. Även tillgången till relevant kompetens har försämrats från föregående år.

– Företagen inom framför allt handel och besöksnäring lider av att tidigare anställda under pandemin valde att lämna branscherna för yrken i andra branscher. Kompetensförsörjningen är därför ett av områdena där flera parter i Strömstad behöver hitta en bättre samverkan, säger Susann Haggren.

Jag hoppas att det vi ser är en tillfällig svacka

Tanum har även i år det bästa sammanfattande omdömet i norra Bohuslän med betyget 3,5, även om det innebär en försämring från fjolårets betyg på 3,7. Tanum får i årets undersökning försämrat betyg i 11 av 15 delområden.

– Tråkigt att företagen i Tanum upplever en försämring i företagsklimatet. Jag hoppas att det vi ser är en tillfällig svacka och att kommunen och företagen hittar tillbaka till det förtroende och samförstånd som tycktes råda under pandemin, säger Susann Haggren.

– Ett gott lokalt företagsklimat handlar om att över tid ge företag bra förutsättningar att utveckla och driva sin verksamhet. För detta krävs en tydlig politisk viljeriktning, ett serviceinriktat förhållningssätt och en kontinuerlig nära dialog mellan företag och kommun. Så snart någon av dessa grundförutsättningar fallerar så tenderar företagsklimatet att försämras, menar Susann Haggren.

ANNONS
ANNONS