”Sagolikt” – kamp för att göra naturreservat av Löveråsfjället

Uråldriga tallar, sällsynta fåglar och växter, stillhet och historiska minnesmärken. Löveråsfjället ovanför Björneröd och Krokstrand har värden som gör det lämpat som naturreservat. Det anser Strömstads Naturskyddsförening.