Säbochefen: ”Jägaren har inte sämre bemanning än andra boenden”

Undersköterskor på Jägarens äldreboende upplever ökad stress på grund av minskad bemanning och fler extra vårdkrävande boende. Chefen för kommunens särskilda boenden, Joakim Möller, säger att Jägaren inte har mindre personal eller större vårdtyngd än andra boenden.