Så tycker näringslivet om företagsklimatet i Strömstad

I fjolårets undersökning tappade Strömstad ett stort antal placeringar – men i år ger företagen ett bättre betyg på det lokala företagsklimatet.

ANNONS
LocationStrömstad||

Det är Svenskt näringsliv som årligen gör en enkätundersökning där företag får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner.

I fjolårets undersökning tappade Strömstad ett stort antal placeringar. I årets undersökning noteras nu en uppgång i bedömningen och ett bättre resultat.

I enkätundersökningen förbättras Strömstads resultat i 11 av 15 delfrågor. Några av delfrågorna som förbättras jämfört med förra året är kommunens service och bemötande samt den kommunala upphandlingen.

Det sammanfattande omdömet stiger till 3.2 på en 6-gradig skala. Det ligger dock fortfarande under Sverigesnittet för kommunerna, som är 3.4.

– Strömstad tappade rejält i förra årets undersökning men har det senaste året genomfört en rad positiva initiativ som de lokala företagen ser ut att uppskatta. Det är glädjande att se att företagsklimatet sakta förbättras igen. Fortsatt är det dock en bit kvar till Sverigesnittet så jag hoppas att Strömstad fortsätter att ha fokus på frågorna, säger Susann Haggren, områdesansvarig Fyrbodal på Svenskt Näringsliv.

ANNONS

Några av de frågor som enligt företagen är de mest prioriterade för kommunen att arbeta med är fler bostäder, förbättrade handläggningstider samt minskad brottslighet och ökad trygghet för företag och medborgare.

– Företagen efterfrågar också en närmare dialog och ökad förståelse för deras vardag och verklighet. Att kontinuerligt möta företagen, lyssna på deras synpunkter och i handling visa att deras frågor prioriteras är en förutsättning för ett förbättrat företagsklimat, menar Susann Haggren.

ANNONS