Så mycket dyrare blir läkarbesöken i Strömstad

Nu är det dubbelt så dyrt att gå till vårdcentralen. Läkarbesöken har höjts med 100 procent och viss chatt-och telefonkontakt kommer att kosta. Detta efter ett beslut från regionstyrelsen i Västra Götaland.
– Nu är det viktigt att få ut information till patienterna, säger Charlotte Ericson, verksamhetschef på Bohuslinden.