Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Ola Folkesson

Så många ungdomar testar narkotika

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har publicerat en ny rapport om ungas mående och droganvändning. I Västra Götaland har användningen av lustgas och e-cigaretter ökat kraftigt.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Var tredje år genomför Västra Götalandsregionen i samarbete med CAN och kommunerna en undersökning av skolelevers drogvanor. Elever i årskurs nio i grundskolan och i årskurs två på gymnasiet får besvara frågor om användning av droger.

I Strömstad är det fyra procent av de tillfrågade ungdomarna som uppger att de har erfarenhet av narkotika, vilket är något lägre än i regionen som helhet där det är fem procent. Däremot uppger 29 procent av eleverna att de har flera vänner som använt narkotika.

Bland Tanumseleverna är det en större andel av de tillfrågade som svarat att de använt narkotika – nio procent. Hela 42 procent av Tanumseleverna uppger att de har flera vänner som använt narkotika.

ANNONS

Marijuana och hasch är de vanligaste typerna av narkotika som eleverna uppger att de testat. Men även ecstasy, kokain, LSD och amfetamin finns med i undersökningen.

Att använda e-cigaretter eller att vejpa har blivit tre gånger vanligare bland unga i regionen. Lustgas är i dag enkelt att få tag på och i gymnasiet har 17 procent av de tillfrågade i regionen testat lustgas under det senaste året.

– Den lustgas som beställs via nätet är inte samma lustgas som används inom vården. Jag tror inte att alla föräldrar är medvetna om det. Ren lustgas är mycket starkare och kan bland annat leda till syrebrist och hjärtrytmrubbningar, säger Marlene Nilsson, hälsopedagog och regionutvecklare i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Här finns hela undersökningen att läsa.

ANNONS