I Strömstad minskar arbetslösheten mest bland regionens kommuner.
I Strömstad minskar arbetslösheten mest bland regionens kommuner. Bild: Jakob Simonson

Så många är arbetslösa i Strömstad

Efter att ha haft höga arbetslöshetssiffror medan norska gränsen var stängd är nu Strömstad den kommun i regionen där arbetslösheten minskar mest.

ANNONS
LocationStrömstad||

Pandemin och den stängda norska gränsen slog hårt mot företagen i Strömstad. I april 2021 rapporterade Strömstads Tidning att arbetslösheten i kommunen låg på 11,4 procent.

Men under sommaren 2021, den 5 juli, öppnade Norge gränsen och sedan dess har arbetsmarknaden bara pekat uppåt för Strömstads del.

Minskar mest i regionen

Under juli månad i år rapporterade Strömstads kommun en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning med 3,6 procentenheter jämfört med samma period i fjol och i Strömstad minskar nu arbetslösheten mest bland alla regionens kommuner.

277 av 5 226 invånare i åldern 16 till 64 år i Strömstads kommun var under juli månad inskrivna som arbetssökande - det är 247 färre än i juli 2021.

ANNONS

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Strömstad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan juli 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 5,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2019.

Snittet i regionen var i juli månad 5,9 procents arbetslöshet.

Tjörn och Öckerö har den lägsta arbetslösheten i regionen (2,8 procent), medan Trollhättan har den högsta (9,6 procent).

Sjunker också bland unga och utrikes födda

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga i Strömstad. I juli var 6,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande - det är en minskning med 3,4 procentenheter jämfört med juli 2021.

Däremot är arbetslösheten i Strömstad högre bland utrikes födda. I den gruppen är 11,1 procent arbetslösa, vilket motsvarar 173 av 1 559 personer. Men även om arbetslösheten är högre i denna grupp, har även den minskat det senaste året. Sedan juni 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,2 till 11,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

I Tanums kommun var arbetslösheten 4,2 procent under juli. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med juli 2021.

Sett till antalet personer betyder det att 233 av 5 548 invånare i åldern 16 till 64 år i Tanums kommun var inskrivna som arbetssökande. Det är 76 färre än i juli i fjol.

ANNONS
ANNONS