Så jobbar trygghetsteamet vidare på Strömstierna

Ahmed Ibrahim är nyanställd i det trygghetsteam som ska göra korridorerna på Strömstiernaskolan lugna och trygga. Som en del i nystartsarbetet på skolan har han tillsammans med kollegan Camilla Olausson besökt alla sjätteklassare i kommunen.
– Vi vill redan nu skapa trygghet för de elever som ska börja högstadiet, säger Camilla Olausson.