Rektorerna på Strömstierna: "Vi behöver få mer resurser"

Oron bland barn och ungdomar har ökat under höstterminen. Rektorerna på Strömstiernaskolan är bekymrade, inte minst över hur ungdomar talar till varandra. Fler vuxna i skolan men också en uppslutning från hela samhället kring hur man kommunicerar människor emellan är en del av deras lösning.