Räknar med mycket smitta, vab och karantän

Skolledningen i Strömstad befarar hög frånvaro bland skolpersonal kopplat till den höga smittspridningen. Samtidigt råder det stor brist på vikarier i kommunen.