Pråmens kajplats sägs upp – kajen ska rivas: ”Känner oss kränkta”

En lösning har inte kunnat ske mellan Pråmen och Strömstads kommun. Stationskajen ska rivas och Pråmens kajplats sägs upp – det beslutades under tisdagen av tekniska nämnden.
– Den är uttjänt utifrån de inspektioner och undersökningar som gjorts, säger Patric Larsson (M), andre vice ordförande i tekniska nämnden.