I maj ska Postnord delas ut posten varannan dag.
I maj ska Postnord delas ut posten varannan dag. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Posten ska delas ut varannan dag

Posten kommer att delas ut mer sällan när Postnord inför varannandagsutdelning. 315 av Strömstads Tidnings prenumeranter, som får tidningen med posten, ser ut att drabbas redan från början av maj. Men det kan finnas en lösning på distributionsproblemen.

ANNONS
LocationStrömstad||

– Regeringskansliet har gett i uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att snabbutreda hur distributionen av dagstidningar ska kunna fortsätta i ljuset av att Postnord inför varannandagsutdelning, säger Henrik Ishihara på Postnords presstjänst.

Uppdraget till MPRP är att undersöka möjligheten att upphandla tjänsten och analysera vilka geografiska områden som bör omfattas och vilken tidsperiod som ska gälla. Myndigheten ska lämna förslag på hur utdelning av posttidningar kan ske på ett kostnadseffektivt sätt, samt redovisa kostnader för såväl det allmänna som för företag.

Utredningen ska vara klar den sista mars.

Kritik mot Postnord

Flera tunga centerpartister i riksdagens utskott har gått till hård attack mot Postnords beslut om varannandagsutdelning.

ANNONS

– Det är viktigt att hänsyn tas till nyhetsförmedlingen och därför är det bra att frågan belyses särskilt så att de traditionella dagstidningarna kan fortsätta distribueras varje vardag, säger Morgan E Andersson, (C) kommunalråd i Mellerud.

Han är mindre kritisk mot att brev och reklam delas ut mer sällan.

– Det är en utveckling som pågått en längre tid där vår kommunikation sker mer digitalt och därför är det rimligt att det sker en anpassning. För näringslivet finns dessutom alternativa distributionskanaler när det gäller paketleveranser.

Den nya leveransmodell som Postnord beslutat om grundar sig på att e-handeln och antalet skickade paket ökar kraftigt samtidigt som antalet skickade brev minskat med ungefär hälften sedan millennieskiftet. Det går inte ekonomiskt ihop och Postnord har därför beslutat om en modell där paket och varubrev fortsatt delas ut varje dag medan det ska införas varannandagsutdelning av tidningar, brev och reklam till alla hushåll.

Bild: Jessica Gow/TT

Förändringen har redan införts i södra Sverige och gäller för hela Bohuslän och prenumeranter hos Bohusläningen och Strömstads Tidning från 1 maj.

– Ur ett demokratiskt perspektiv är det så klart bekymmersamt om Postnord inte delar ut våra tidningar förrän ibland flera dagar efter publiceringsdatum. Jag hoppas verkligen att MPRT kommer med en lösning, säger Bohusläningens och Strömstads Tidnings chefredaktör och ansvariga utgivare, Gunilla Håkansson och tillägger:

ANNONS

– Om Postnords beslut omöjliggör utdelning av svenska papperstidningar dagligen finns ju båda titlarna som e-tidning. Men vi vet också att det finns ett digitalt utanförskap, så att alla ska kunna gå över är mer en from förhoppning.

På Dalslänningen berörs cirka 900 av tidningens prenumeranter i södra Dalsland från den 3 maj och efter kommande årsskifte berörs ytterligare cirka 1200 prenumeranter, då i Bengtsforstrakten.

– Det är katastrofalt, våra läsare är både uppgivna och arga eftersom de vill ha sin tidning. Bekymret är att många inte har fungerande fiber eller bredband så de kan inte läsa tidningen digitalt heller, säger Thomas Wallin, chefredaktör och ansvarig utgivare på Dalslänningen, som är en av de hårdast drabbade tidningarna.

Volymerna faller kraftigt

Henrik Ishihara på Postnords presstjänst beklagar att dagstidningsläsare hamnar i kläm när posten delas ut mer sällan men betonar att det är en nödvändig förändring för att få ekonomin att gå ihop.

– Vi gillar att dela ut post, men volymerna har fallit kraftigt de senaste tio åren och då går inte kostnadskalkylen ihop eftersom vi inte får statligt stöd. Och att dela ut dagstidningar har aldrig ingått i vårt samhällsuppdrag.

Henrik Ishihara berättar att tidningshusen kan köpa till en extratjänst som gör det möjligt att dela ut dagstidningar varje dag.

ANNONS

– Vi delar ut e-handelsförsändelser och expressbrev varje dag och då finns möjligheten för mediehusen att köpa till en tjänst för utdelning av dagstidningar.

Postutdelning

Hösten 2020 har Postnord testat, utvärderat och justerat modellen med varannandagsutdelning av tidningar, brev och reklam i pilotområdet Kävlinge och delar av Lund. Enligt Postnord har det fungerat bra och därför ska utdelning varannan dag successivt införas i hela landet. Paket ska även fortsättningsvis delas ut varje dag och expresstjänster finns för dem som vill skicka något snabbt.

Varannandagsutdelning införs från början av maj i hela hela Bohuslän och södra halvan av Dalsland. I Bengtsfors, Dals-Eds och Åmåls kommuner sker det efter årsskiftet. 2022 ska utdelning av post varannan dag vara infört i hela landet.

Källa: Postnord

ANNONS