Det kan bli ett antal nya bostadstomter till salu i Skee.
Det kan bli ett antal nya bostadstomter till salu i Skee. Bild: Jakob Simonson

Planer för bostäder i centrala Skee – om intresse finns

Strömstads kommun planerar ett nytt bostadsområde i centrala Skee med omkring 25 tomter – under förutsättning att det finns intresse.

ANNONS
LocationSkee||

Strömstads kommun efterlyser intresseanmälningar för de nya bostadstomterna som planeras. En första etapp av tomter beräknas i så fall kunna stå klar för försäljning inom cirka ett år, skriver kommunen på sin hemsida.

De planerade bostadstomterna ligger på Hjältsgård 6:1. Planområdet omfattar cirka fyra hektar och är beläget på den öppna ytan öster om Lionshov i Skee och söder om Hjältsgårdsvägen. Marken ägs av Strömstads kommun.

Tomtarean planeras ligga på mellan 950 och 1 240 kvadratmeter. Kommunalt vatten, avlopp och dagvatten ingår, medan avgifter för el, tele och fiber tillkommer. Riktpriset per tomt är mellan 610 000 och 725 000 kronor.

ANNONS

Planområdet består av jordbruksmark och marken är relativt plan, med berg i dagen i nordöstra delen. Söder om planområdet rinner Grålösbäcken och där finns vegetation i form av lövträd.

Eftersom området kring Skee är rikt på fornlämningar har en särskild arkeologisk utredning genomförts. Inga fornlämningar eller andra kulturlämningar påträffades inom området.

Den som är intresserad uppmanas på kommunens hemsida att anmäla intresse via e-post till Strömstads kommun.

ANNONS