”Personkemin betyder mycket i kommunen”

Det politiska läget är besvärligt, inte minst på riksnivån, anser Rolf Alm, socialdemokrat som 1989 tillträdde som kommunalråd i Strömstad.