"Nu kommer vi att ha två tredjedelar av den ordinarie personalen på plats hela sommaren", förklarar bemanningscentralens chef Jennie Persson schemaläggningen.
"Nu kommer vi att ha två tredjedelar av den ordinarie personalen på plats hela sommaren", förklarar bemanningscentralens chef Jennie Persson schemaläggningen. Bild: Marita Adamsson

Personalens möjlighet att påverka minskar

För ett par veckor sedan såg vikariesituationen tuff ut inom Strömstads vård och omsorg inför sommaren. Nu har det vänt. Endast fyra tjänster är obesatta. Scheman och semestrar är i stort sett klara, men personalens möjlighet att själva påverka har minskat.

ANNONS
LocationStrömstad||

Sommarschemat omfattar en period på 16 veckor i stället för som annars fyra. De anställda har under schemaläggningen inte kunnat "diffa", det vill säga att de inte själva kan gå in och ändra i sitt schema. Inflytandet över arbetet, som anses viktigt för att personalen ska orka, minskar alltså.

Det skapade stora problem eftersom bägge föräldrarna jobbar på scheman med kvälls- och helgpass

Det är bemanningscentralen som lägger grundschemat och chefen där, Jennie Persson, säger att man har låst schemat för lång tid och utan att personalen diffar för att få bättre överblick och vara säker på att tillräckligt stor del av den ordinarie personalen är på plats hela sommaren.

Tidningen har talat med en upprörd familj, som beskriver att arbetsgruppens gemensamt framarbetade schema över en natt ställdes på huvudet när bemanningscentralen rev upp och gjorde om. Det skapade stora problem eftersom bägge föräldrarna jobbar på scheman med kvälls- och helgpass och behöver styra sina arbetstider för att någon ska vara hemma med barnen.

ANNONS

I det fallet ska det, enligt arbetsgivaren, ha handlat om ett handhavandefel och det ska vara åtgärdat.

Kommunals ordförande i Strömstad, Merry Johansson, tycker att 16-veckorsschemat är för långt och gör det svårt för personalen att kombinera privatliv och jobb.

– Det kan vara svårt att få semester under tiden med färdigt schema, men det kan ju hända saker i livet som gör att man behöver få bli ledig till exempel en helg, säger hon.

Tre semesterperioder infördes under pandemin för att säkerställa att det alltid fanns tillräckligt med ordinarie personal på plats

Hon tycker också att systemet med tre semesterperioder i stället för som tidigare två är ogynnsamt, eftersom man kan få sin semester tidigt i juni eller sent i augusti. Det kan göra det svårt för familjer att få ledigt tillsammans, eftersom bland annat förskolor stänger mitt i sommaren. Men det skapar problem för alla som vill ha semester med nära och kära eller med vänner som man vill göra något tillsammans med, eftersom de flesta företag, liksom övriga förvaltningar i Strömstads kommun, ha högst två semesterperioder, förklarar hon.

Kommunals ordförande Merry Johansson.
Kommunals ordförande Merry Johansson. Bild: Pontus Johansson

Tre semesterperioder infördes under pandemin för att säkerställa att det alltid fanns tillräckligt med ordinarie personal på plats. Med två tredjedelar i arbete och en på semester har man beredskap för flera sjukfall. Nu klingar pandemiåtgärderna av men systemet behålls – inte bara i Strömstad – bland annat för att ge ökad trygghet åt vikarierna och längre vikariat.

ANNONS

– Vi kan lägga ut semestrarna jämnare och skapa vikariat på åtta veckor i stället för fyra, motiverar bemanningscentralens chef Jennie Persson. – Men vi har dialog med de anställda och försöker lägga scheman som tar hänsyn till om man till exempel har barnen varannan helg.

– Förra sommaren var situationen bräcklig. Nu kommer vi att ha två tredjedelar av den ordinarie personalen på plats hela sommaren. Men vi ska utvärdera hur det har fungerat i höst.

Att personalen inte får diffa själv förklarar hon med att det blir lättare att få schemat klart i tid.

Det krävs att kolleger som inte har barn hjälper till och byter när det behövs

Ida Caroline Bjelkenborg, skyddsombud på ett LSS-boende, beskriver en osäkerhet kring schemat som skapar problem.

"Våra scheman är väldigt oregelbundna. Vi kan aldrig planera något längre, man vet inte om man får semester godkänd, önskemål om ledighet plockas bort och det är svårt att kombinera schema med fritid, speciellt om man är två som jobbar skift och har barn eller liknande. Det krävs att kolleger som inte har barn hjälper till och byter när det behövs.", skriver i ett sms-svar på tidningens fråga om hur schemaläggningen fungerat.

Hon önskar i första hand mer möjlighet att påverka dag- och kvällspass utifrån vars och ens livssituation men är nöjd med långa schemaperioder som ger framförhållning.

ANNONS

Nästa schema, i höst, läggs på vanligt sätt över fyra veckor och med möjlighet för de anställda att själva diffa. En administratör går sedan igenom ändringarna och justerar så att tillräckligt med personal finns på varje pass.

ANNONS