Pappadagar minskar i Strömstad

I landet ökar jämställdheten sett till föräldradagar. Men Strömstad ligger i Sverigebotten vad gäller uttagna pappadagar. Dock kan närheten till Norge göra statistiken missvisande.

ANNONS

I mitten av 70-talet kom pappadagar för första gången på tapeten. Den första tiden var det bara en av 200 pappor som överhuvudtaget nyttjade föräldraledigheten. Sedan dess har siffran stigit varje år - nu nyttjas 29,3 procent av landets föräldradagar av män.

I Strömstad är siffran sjunde lägst i Sverige med 23,2 procent. Det är en minskning med 0,3 procentenheter sedan i fjol.

En orsak till Strömstads låga placering i statistiken kan vara att det är en gränskommun.

- Om det är många av papporna i Strömstad som åker över gränsen och arbetar så tar de även ut pappadagarna från Norge. På så sätt syns det inte i vårt system och kan ge en missvisande siffra i statistiken, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk person på Försäkringskassan.

ANNONS

I pappaledighetens linda kunde man flytta över alla dagar på mamman. Senare blev det obligatoriskt att pappan skulle ta ut minst 30 dagar. Nu är det antalet uppe i 90 dagar, alternativet till att ta ut dem är att lämna tillbaka dagarna oförbrukade till Försäkringskassan.

Enligt Niklas Löfgren på Försäkringskassan går utvecklingen mot en jämställd föräldraledighet snabbast bland högutbildade hushåll.

– Utbildningsvariabeln påverkar mest men den går igen även när man tittar på yrken. Då ser man att det är mest jämställt bland yrken som kräver specialistkompetens.

I offentliga verksamheter, på kvinnodominerade arbetsplatser och på stora företag tar män ut som mest pappadagar. Sämst är det på små mansdominerade företag. Niklas Löfgren menar att det till viss del beror på gamla attityder.

– Om chefen själv inte är familjeledig kanske han inte uppmuntrar till det. Men får man ihop pusslet med både familj och karriär så minskar risken för ohälsa.

ANNONS