Övertiden i äldreomsorgen ökade med 400 procent

Många kommuner i landet vittnar om att de har brist på personal i äldreomsorgen. I Strömstad har personalen arbetat 3 262 timmar övertid under sommaren 2022, en ökning med 416 procent från sommaren 2019.