Single respondern är en specialutrustad bil med en sjuksköterska från ambulanssjukvården.
Single respondern är en specialutrustad bil med en sjuksköterska från ambulanssjukvården. Bild: Marita Adamsson

"Okänd och föga använd"

Mindre än en gång per natt. Så sällan används single responder, vårdbilen som sattes in för att ersätta nattjouren i Strömstad.
–Sjukvårdsupplysningen 1177 känner knappt till den, och de vårdsökande ännu mindre, säger Peter Heie (C).

ANNONS
LocationStrömstad|
|

En morgon vid halv sju-tiden ringer en medarbetare på STNB Sjukvårdsupplysningen 1177 för att diskutera en äldre släktings försämrade hälsa. Medarbetaren föreslår att vårdbilen single responder skickas ut för att bedöma situationen, men får, efter att ha väntat omkring tio minuter i telefonkö, svaret att det inte finns någon single responder att tillgå.

– Jag ser här att den inte kör nu, säger sköterskan i luren.

Det skulle kunna vara ett tillfälligt misstag av sköterskan, men mycket tyder på att single respondern inte blivit det funktionsdugliga alternativ till nattjouren i Strömstad som det var tänkt.

– Det är ett ständigt dilemma att Sjukvårdsupplysningen inte känner till att den finns. Dessutom tar det oftast mycket lång att komma fram på numret, säger Peter Heie (C), ordförande i den partiöverskridande sjukvårdsgruppen.

ANNONS

– Det gör att single respondern inte alls används i den omfattning det var tänkt.

Vårdbilen single responder, som ska betjäna Strömstads och Tanums kommuner på nätterna mellan klockan 22.00 och 08.00. Sköterskan i jourbilen ska bedöma, hänvisa och vårda patienter på samma sätt som en ambulans gör. Skillnaden är att bilen inte transporterar patienter. Till den uppgiften måste en ambulans tillkallas.

Single respondern sattes in för att ersätta nattjouren i Strömstad när mottagningen stängdes den 1 september 2016. Den jourcentral som nu finns i Tanumshede har öppet till klockan 24.00. Under de tre sommarmånaderna är vårdbilen indragen, eftersom det inte finns tillräckligt med sjukvårdspersonal för att bemanna den. Vårdbilen utnyttjas dock inte heller särskilt ofta under resten av året.

– Single respondern är tämligen outnyttjad. I snitt har den 0,67 uppdrag per natt, säger Björn Kalin, verksamhetschef för Nu-sjukvårdens ambulansverksamhet.

På 1177 i Uddevalla låter enhetschef Jill Johansson förvånad när hon hör uppgifterna om att hennes personal inte känner till single respondern.

– Det står klart och tydligt angivet i vårt system att vårdbilden finns tillgänglig i Strömstad och Tanum måndag till söndag klockan 22.00 - 08.00, och vi påminner hela tiden personalen om det alternativet, säger hon.

ANNONS
ANNONS