Ökad risk för grovt våld – fler i tullen kommer bära vapen vid Svinesund

Organiserad brottslighet med kraftigt våldskapital har fått Tullverket att tänka om när det kommer till tjänstevapen. Nu kommer även uniformerade tulltjänstemän kunna bära vapen vid svensk-norska gränsen i Svinesund.
– Jag tycker det är positivt att Tullverket nu öppnar upp för att fler ska kunna bära tjänstevapen, säger Angela Simonsson, gruppchef på Tullverket i Svinesund.