Ojämn fördelning av makt och inflytande i Strömstads kommun

Kommunfullmäktige i Strömstad är mansdominerad, det framgår av ett pressmeddelande från SCB. Under de elva senaste mandatperioderna har det varit en jämn könsfördelning under endast en av dem.