Oenig nämnd säljer marken på Filjestad

Tekniska nämnden säger ja till Filjestadsavtalet och säljer marken till Sandro Arcari och Hans Hedefur för 3,6 miljoner. Beslutet var oenigt och röstades igenom med 4-3.