Nya tag för bro över Bojarkilen

Linfärjan över Bojarkilen lär fortsätta transportera folk ett tag till, men ett nytt arbete att få till en annan övergång har startats i kommunen. Bakgrunden är att ägaren av Strömstads Spa och kommunen har ett avtal om medfinansiering.
– Det är ett steg på vägen, säger mark-och exploateringschef Linus Johnson i Strömstads kommun.