Ny och breddad utredning av räddningstjänsten

Det blir en extern och breddad utredning av räddningstjänsten. Beslutet fattades av miljö- och byggnämnden vid tisdagens möte och arbetet med upphandling av tjänsten inleds direkt. Någon tidsangivelse för när den kan vara klar finns dock inte.
– Det bör göras snarast, säger Bjarne Össurarson (KD), som vid mötet hade rollen som ordförande.