Ny ägare till fastigheten på Södra Öddö Kanselit 5 i Strömstad

Ny ägare har tagit över fastigheten på Södra Öddö Kanselit 5 i Strömstad.