Minnesord: Erik Nordström

Som tidigare meddelats har förutvarande verkställande direktören för Sveriges Redareförening Erik Nordström avlidit i en ­ålder av 93 år. Han sörjes närmast av barnen John, Christina, Ulrica, Carolina och Liselotte.