Ministern ser Koster som förebild i Sverige

Anna-Caren Sätherberg (S) reste till Koster och tog pulsen på näringslivet. Samtidigt menar landsbygdsministern att investeringsstödet för hyresrätter behöver återinföras för glesbygdens överlevnad.