Ministern om polisens satsning i Strömstad: ”Jättebra exempel”

Nytt polishus, Svinesundskommittén och ökad rörlighet. När Sverige nästa år blir ordförandeland i Nordiska ministerrådet är punkter som säkerhet och nordisk integration prioriterade. EU-ministern Jessika Roswall (M) lyfter fram norra Bohusläns roll i viktiga samarbetsfrågor.