Miljöchefen om byggplanerna: ”Tänk efter före om Myren”

Man kan bygga över föroreningarna i Myrens berggrund, men någon gång ska det ändå saneras - och vem ska betala? Strömstads miljö- och hälsoskyddschef tycker man ska ta sig en extra funderare innan man lämnar bygglov.