Mer teknik och mindre personal – så slår sparkraven mot äldreomsorgen

Nästan fem miljoner måste socialförvaltningen spara in. Nu har politikerna klubbat igenom besparingarna. Bland annat ska mer välfärdsteknik in i äldreomsorgen och personal påverkas av sparkraven.
– Det är en stor omställning, behoven ökar och vi måste jobba annorlunda, säger socialchef Helena Lilliebjelke.