Mängder av mat slängs – nu ska svinnet ner

Kilovis av den mat som tillagas på Strömstiernaskolan landar dagligen i sophinken. Under hösten vägs allt som slängs med målet att få ner tallrikssvinnet.