Lobbygruppernas kamp om en ny järnväg till Norge

Ska den hänga i luften mellan pålar? Ska den gå över Dalsland? Ska ett nytt dubbelspår med höghastighetståg gå genom Bohuslän? Eller ska en uppfräschad bana genom Dalsland och en moderniserad Bohusbana, med bro från Strömstad till Norge, bli framtidens transportkorridor, vilket lanseras i ett nytt förslag?