Lars Tysklinds svåra uppdrag: Hitta framtidens miljölösning

När Lars Tysklind (L) i Strömstad fick frågan av Sveriges regering om han ville bli ordförande för nya miljömålsberedningen, var svaret inte givet.
– Det är klart att man blir lite stolt, när man tillfrågas om att medverka till ett så viktigt jobb, som det här faktiskt är. Samtidigt är nog detta det svåraste jag har gett mig in på.