Lärarnas larm: "Kan eskalera hur långt som helst"

När närmare ett tiotal stödlärare avsattes för att ersättas med ett fåtal behöriga lärare upplevde personal på Strömstiernaskolan en påtaglig eskalering av hot, våld och oro på skolan. Här är ett urval av incidenter som rapporterats under det senaste året.