Läget för kustnära bestånd av torsk är prekärt

En ny studie av forskare vid Göteborgs universitet visar att bestånd av kustnära torsk ännu finns kvar vid Bohuskusten. Men det är nästan bara småtorsk. Det som kan rädda kvar bestånden är hårdare beskattning av säl och skarv, menar forskaren Sven-Gunnar Lunneryd.