Kulturhuset Skagerack får ansiktslyft – det landar notan på

Kulturhuset Skagerack, en av Strömstads äldsta och mest symboliska byggnader, är mitt under pågående renovering. Kostnaderna beräknas uppgå till 2,5 miljoner – pengar som Strömstadslokalers VD Tobias Kristiansson anser vara väl investerade.
– Folk verkar vara glada över att vi tar hand om detta kulturarv, säger han.