Kritiska frågor fortsatt obesvarade för räddningstjänsten

Hur brandstationen i Skee ska bli ändamålsenlig, hur den ska användas eller hur den ska bemannas – finns det i den nya rapporten inga konkreta kostnadsförslag på. Räddningstjänsten är kritiska och menar att flera brännande frågor har lämnats obesvarade inför budgetfrågan 2025.