Kritiserade regler för strandskydd åter under lupp

Förslaget om ett uppluckrat strandskydd kan bli verklighet. I norra Bohusläns kommuner tas det emot med blandade känslor.
– Många kommuner kommer att försöka locka till sig folk genom att släppa på sjönära mark, säger Peter Sövig (S) i Strömstad.