Krisåtgärder i NU-sjukvården – längre väntetid på ambulans

För att klara sommarbemanningen på akuten har en ambulans dragits in. Den som behöver ambulansvård kommer därför att få vänta längre – vid mindre allvarliga fall.