Kosters skola stänger till hösten – för få elever

I barn- och utbildningsnämnden togs under torsdagen beslutet att stänga Kosters skola till hösten. Ett beslut som S, M, V och KD röstade för. MP röstade nej, liksom L och C som också reserverade sig skriftligt.
– Att pausa gör det extremt svårt att låta dessa skolor utvecklas, säger Sandra Andersson (L).