Kosterkaptenen Martin Lennström har hälsat passagerare välkomna i 35 år

Med ett stort leende har kapten Martin Lennström välkomnat passagerare ombord på Kosterbåtarna i snart 35 år. Hela yrkeslivet har tillbringats på världshaven där han både fått se exotiska platser och möta spännande människor.