Kosterbåt byggs om för 6,8 miljoner – ska gå på el

En av Koster Marins passagerarfärjor ska konverteras från diesel- till eldrift.