Kooperativ ny idé för att lösa barnomsorgen på Koster

Berörda föräldrar har tröttnat på att stå utan barnomsorg på Koster, och har nu bildat en ideell förening med syfte att starta förskola och fritidsverksamhet.
– Det blir vår första prioritet men på lång sikt behöver vi även grundskola, säger ledamoten Miriam Öhrn.