Kontroller ska skydda biologisk mångfald

Länsstyrelsen ska kontrollera att strandskyddet efterföljs. Myndigheten planerar att besöka grunda havsvikar i Tanum och Strömstad.
– Oftast handlar det inte om att folk gör fel med flit. Det är okunskap, säger naturvårdshandläggaren John Thorbäck.