Kommunstyrelsen i Tanum stoppar rapport om skogsinventering

Kommunstyrelsen stoppar finansieringen av Naturskyddsföreningens projekt gällande inventering av skyddsvärd skog. Den slutgiltiga rapporten som skulle ha skrivits i kommunal regi blockeras nu efter ett politiskt utspel och påtryckningar från lokala skogsägare.
– Vi har inventerat med offentliga medel och kommer att skriva en offentlig rapport, säger Boel Lanne, ordförande i Naturskyddsföreningen Bohuslän.