"Kommunen kastar ut skattebetalarnas pengar genom fönstret"

Om det beslutas att bebygga Vattentornsberget tänker Christopher Andersen överklaga. Tidigare överklaganden har lett till avslag eftersom naturområdet ansetts viktigt för stadsbilden.

Redan kund? Logga in här